Tafelgast aan het woord

De visie van Hanke Korpershoek

Ik ervaarde als Pabo-student bij de stages dat er een heleboel ideeën zijn over wat goed onderwijs is. Met die interesse studeerde ik door voor onderwijskundige om onderwijstheorieën te onderzoeken en mijn mening hierover te vormen. Toen ik werd gevraagd om als tafelgast mee te debatteren over het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs heb ik daar direct ‘ja’ op geantwoord. Er ligt namelijk een interessant stuk mét een heleboel haken en ogen; daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Wat vind je van het discussiestuk?
De discussie die nu op papier staat, is een mooie eerste stap voor een future-proof onderwijssysteem. Alleen zie ik de rol van de docent te weinig terugkomen bij de vernieuwingsslag en wat het vraagt van een school om zoiets te realiseren. Bovendien zijn er urgentere zaken zoals het lerarentekort en de werkdruk die aandacht vragen. Dat neemt niet weg dat deze inhoud ook een podium verdient.

Wat vond je van de dialoogbijeenkomst?
Er is heel open gesproken over de verschillende ideeën die mensen over de diverse onderwijssystemen hebben en het bevorderen van gelijke kansen. Dat geeft meteen ook aan dat het een heel complex probleem is waar we ons over buigen én waar we met z’n allen achteraan moeten om het op te lossen! Ik vond deze dialoogbijeenkomst een prima aftrap. Het discussiestuk is veelomvattend: we hebben nu een paar elementen besproken en ik hoop dat de volgende tafelgesprekken hierop voortborduren.

Wat verwacht je van het vervolgtraject?
Ik verwacht dat dit nog veel voeten in de aarde gaat hebben. Het is goed om na te denken over een visie voor de toekomst, maar er is veel voor nodig om verandering te realiseren: daar zijn we op dit moment nog lang niet.

Wat hoop je voor de toekomst van het onderwijs?
Ik zie graag dat we ons blijven realiseren dat het gaat om (gelijke kansen voor) de leerlingen, maar dat we óók goed moeten discussiëren over wat dat dan concreet inhoudt. Eén oplossing waar iedereen het mee eens moet zijn kan niet. Laten we in de toekomst ruimte bieden voor verandering en vernieuwing, maar niet alles weggooien omdat het simpelweg ouderwets is. Dat slaat nergens op.

Voeg toe aan selectie