Tafelgast aan het woord

De visie van Jos van Zutphen

Ik ben geboren in een dorpje met slechts één school. De volgende school was kilometers verderop. En hoewel ik pas op m’n vijfde naar school ben gegaan is alles toch goed gekomen.

Wat vind je van het discussiestuk?
Volgens mij kun je het met dit stuk niet oneens zijn. Helaas zijn we als onderwijs heel geconditioneerd hoe we ons moeten bewegen. Ik begrijp niet hoe het onderwijs- en kinderopvangsysteem zich hebben kunnen ontwikkelen tot twee zo totaal verschillende werelden. Ik ben dan ook trots op speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden, dat ik mee heb opgericht. We werken als integraal kindercentrum (IKC) op een manier die volgens bepaalde wetten eigenlijk niet mag, maar we worden gedoogd. We hebben er wel van 2003 tot 2012 voor moeten knokken om dit mogelijk te maken.

Wat vond je van de dialoogbijeenkomst?
Zeer geslaagd. We hebben een breed spectrum aangeraakt en met elkaar naar verbinding gezocht. Om een kind sociaal vaardig te maken heb je geen methodiek nodig. Je moet het kind laten spelen en ruimte bieden om andere kinderen te ontmoeten en goed te leren kennen. In De Wijde Wereld doen we dit onder meer door iedere middag samen warm te eten. Je zou het eigenlijk eens moeten meemaken om het goed te begrijpen. In de praktijk pakt het nog veel beter uit dan we hadden verwacht.

Wat verwacht je van het discussiestuk?
Hopelijk helpt het stuk de wetgever te laten erkennen dat we met het huidige wettelijke kader het belang van het kind en de leerkracht niet optimaal kunnen dienen. Volgens mij hoeven er slechts een paar wetten overboord. Zo worden voor- en naschoolse opvang wel gesubsidieerd, maar tussenschoolse opvang niet. Hierdoor voeren steeds meer scholen een continurooster in. Te gek voor woorden, en dat alleen maar vanwege een rare kronkel in de wet.

Wat hoop je voor de toekomst van het onderwijs?
Dat men leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere onderwijsdeskundigen eindelijk eens gaat vertrouwen: we hebben het beste voor met het kind.

Voeg toe aan selectie