Tafelgast aan het woord

De visie van Maarten Willms

Maarten Willms is leraar VSO, ambulant onderwijskundig begeleider, bestuurslid Onderwijsreis en een van de drie tafelgasten. Na afloop van de discussie gaat hij nog dieper in op het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs en de dialoogbijeenkomst.

Wat vind je van het discussiestuk?

Ik ben blij dat het stuk er ligt en dat het een discussiestuk heet. Ik vind al langer dat er meer gesproken moet worden over veranderingen in het onderwijs. Daarbij merk ik dat het gesprek niet goed op gang komt. Aan het begin van dit schooljaar heb ik mijn master professioneel meesterschap afgerond.  Tijdens de opleiding heb ik hier veel over gesproken met mijn medestudenten. Het gesprek kwam op onze eigen scholen (PO, VO & MBO) moeilijk op gang door onder andere het lerarentekort en de hoge werkdruk, maar ook omdat het best complexe materie is.Daarom hebben wij het spel De Onderwijsreis ontwikkeld. Hiermee gaan wij op school in gesprek met leerkrachten over de toekomst van het onderwijs. Ik ben namelijk van mening dat de veranderingen op schoolniveau moeten plaatsvinden. Dit start metbewustwording. Daarom is het ook zo fijn dat er nu een discussiestuk is! Alleen leeft het (nog) niet op de scholen. Het komt nauwelijks terecht bij de leerkrachten. Dat vind ik jammer. Je zou de schoolleiders de opdracht kunnen geven om met leraren na te denken over deze trends in het onderwijs, toegespitst op hun eigen school.

Wat vond je van de dialoogbijeenkomst?

Ik was aangenaam verrast door het hoge aantal deelnemers en de opbrengst uit de chat. Misschien doordat het laagdrempelig is en de leerkrachten door de huidige ontwikkelingen al achter de pc zaten. Gezien de opmerkingen in de chat hadden we ook iemand uit het mbo aan de tafel moeten hebben, daar ben ik het wel mee eens.  Het is wel mooi dat we iemand uit de wetenschap, iemand uit het onderwijsbeleid en ikzelf als leraar uit de praktijk bij elkaar hebben kunnen krijgen. De moderator  stelde interresante vragen.  Ik hoop dat er in ieder geval vanuit ons perspectief goed naar voren is gekomen hoe wij  hieroverdenken.

Wat verwacht je van het vervolgtraject?

Ik hoop heel erg dat er uitkomt dat we deze discussies meer op schoolniveau moeten gaan voeren, niet alleen op landelijk niveau. Hoe we dat gaan doen, dat maakt mij niet uit, al heb ik daar wel ideeën over.  Daarbij zal dan in kaart gebracht moeten worden wat  dit op scholenteweeg brengt. Dan ligt het discussiestuk ten grondslag aan de gesprekken en kan het toegepast worden in het onderwijs zelf.

Wat hoop je voor de toekomst van het onderwijs?

Ik hoop dat leerkrachten weer met trots lesgeven en dat er een goed netwerk is waarin we expertise kunnen delen en dat daar ook de ruimte voor is. Ik geloof daar namelijk echt in. Even los van het lerarentekort denk ik aan bijvoorbeeld vier dagen lesgeven en een dag werken aan professionalisering. Hoe kan ik mijn leerlingen/studenten voorbereiden op de toekomst als ik zelf, als leerkracht, geen tijd heb om mij voor te bereiden op de toekomst? Sommige mensen voelen zich hierdoor handelingsonbekwaam en worden onzeker, doen de deur dicht en zijn alleen nog maar bezig met overleven. Dat vind ik erg. Professionalisering zou voor elke leerkracht een vanzelfsprekendheid moeten zijn.

Voeg toe aan selectie