Tafelgast aan het woord

De visie van Magda Heijtel

Wat ik mij herinner van mijn eerste schooldag? Ik heb veel gespeeld! Bij jonge kinderen mogen we de begeleiding niet alleen richten op cognitieve ontwikkeling, maar moet ook ruimte voor spel en interactie zijn. Dit vergt een holistische aanpak want ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier.

Wat vind je van het discussiestuk?
Ik vind het goed dat er gekeken wordt naar de periode van 0 tot 18 jaar, met nog wat meer de nadruk op 0 tot 6-jarigen. Investeren in het jonge kind is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Wel mis ik in het stuk een plekje voor ouders. In de kinderopvang hebben we regelmatig laagdrempelig contact met ouders – ze zijn onze partners. Dat zie ik in het onderwijs minder. Het is hoog tijd dat we gaan kijken naar een andere inrichting van ons onderwijs die past bij deze moderne samenleving. Door het huidige systeem lopen de achterstanden van kinderen onnodig op.

Wat vond je van de dialoogbijeenkomst?
Het was een prettig en open debat. We hebben breed gekeken naar wat het jonge kind nodig heeft en hoe we die behoeften kunnen invullen. Het is zó waardevol om daarin te investeren.

Wat verwacht je van het discussiestuk?
Dat het ons helpt de stappen te zetten die nodig zijn. Het is goed dat er een actieve en professionele dialoog tot stand komt en Kinderopvang, Primair Onderwijs en Voorschoolse Educatie samen kijken naar de behoeften van het jonge kind. De kinderopvang heeft de laatste jaren de kwaliteit flink verhoogd, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. We zijn richting onderwijs vragende partij voor meer gelijkwaardigheid en respect voor elkaars expertise.

Wat hoop je voor de toekomst van het onderwijs?
Het gaat om de toekomst en behoeften van het kind. Daar moeten we passende voorzieningen voor zijn, geen blauwdruk. Het zou goed zijn als alle kinderen toegang krijgen tot een omgeving waarin ze zich spelend met elkaar kunnen ontwikkelen. Met zachte overgangen tussen kinderopvang en onderwijs. Door de ‘harde knippen’ weg te halen, neem je een hoop segregatie weg.

Voeg toe aan selectie