Tafelgast aan het woord

De visie van Paul Delnooz

Paul Delnooz is oprichter van de Innovatie Academie en is een van de drie tafelgasten. Na afloop van de discussie gaat hij nog dieper in op het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs en de dialoogbijeenkomst.

Wat vind je van het discussiestuk?
Ik vind het discussiestuk een samenvatting van wat we al vrij lang weten, namelijk dat het onderwijs anders moet. Ik vind het fijn dat mensen zich hebben aangesloten en dat er een groot front gevormd wordt om het onderwijs te gaan verbeteren. Dat is geweldig!

Wat vond je van de dialoogbijeenkomst?
Het was een interessante dialoogbijeenkomst. Leuk om al die visies en andere opvattingen te horen. Ik zie ook grote lijnen waarop mensen het eens zijn met elkaar en er ook met elkaar uit kunnen komen. Er kan een gemeenschappelijke visie uitrollen, dat geloof ik echt.

Wat verwacht je van het vervolgtraject?
Er is veel veranderingsbereidheid en gemeenschapszin, daardoor kan er een stroom op gang komen die veel effect kan gaan hebben.

Wat hoop je voor de toekomst van het onderwijs?
De toekomst van het onderwijs is wat mij betreft dat we een andere vorm van leren in gaan voeren, waarvan we onderzocht hebben en weten dat die effectief is. En dat we uit het rigide systeem komen dat ons van bovenaf wordt opgelegd. Dat is echt de enige manier om mensen zich meer individueel te laten ontwikkelen. Uit wat wij nu uitproberen op basisscholen, middelbare scholen, hogescholen en universiteiten, door deze anders in te richten en de prioriteiten anders te leggen, blijkt dat de motivatie en het niveau stijgen. Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Maar het moet wel toegepast worden op alle niveaus: bij de student, de docent, de directeur en bij het bestuur. Als die allemaal willen, dan gaat het snel en is het goed te doen. Eigenlijk weten we hoe het moet maar doen we het alleen nog niet.

Voeg toe aan selectie