Tafelgast aan het woord

De visie van René Peeters

Een van mijn eerste schoolervaringen bezorgt me soms nog steeds nachtmerries. Ik zat op een strenge school en we hadden een spugende invalkracht, die fantastisch kon vertellen, maar je moest niet op de eerste rij zitten. Spugend en streng hoeft het voor mij niet te zijn, maar we moeten er wel met elkaar alles aan doen om het kind zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.

Wat vind je van het discussiestuk?
De tekst in het document over het jonge kind valt mij tegen. Hij is met minder deskundigheid onderbouwd dan de overige delen.

Wat vond je van de dialoogbijeenkomst?
Er kwamen verschillende aspecten aan bod. Ook zaken die heel gewoon lijken, maar die duidelijk niet door iedereen als vanzelfsprekend worden beschouwd. Zo zou VE toch moeten betekenen dat alle kinderen begeleid worden op een niveau dat past bij hun ontwikkeling? Ik ben blij dat veel gespreksdeelnemers het nut inzagen van gedifferentieerde teams om jonge kinderen te begeleiden. Professionals die elkaar aanvullen. Ook is het mooi dat we over de kwaliteit van opleidingen hebben gesproken. Deskundigheid vind ik belangrijk.

Wat verwacht je van het discussiestuk?
Het is goed dat er een serieuze discussie op gang komt. Niemand heeft de waarheid in pacht, maar zoals het nu gaat, is het gewoon niet goed. We selecteren te vroeg en te eenzijdig op cognitieve vaardigheden. En laten we ophouden met over hoog- en laagopgeleid te spreken. We hebben iedereen nodig.

Wat hoop je voor de toekomst van het onderwijs?
Dat er meer ruimte komt voor andere onderwijsvormen. Als wethouder Zorg & Onderwijs in Almere heb ik gezien dat je op verschillende manieren naar een kind kunt kijken. Ik vind het belangrijk dat diverse deskundigen niet alleen worden ingevlogen op scholen, maar er permanent aanwezig zijn. Een van de mooiste zaken die ik ooit heb gedaan is het opzetten van Laterna Magica in samenwerking met Luc Stevens. In deze Amsterdamse school staat niet de leerstof, maar het kind centraal.

Lees ook het landelijke advies Met Andere Ogen van René Peeters

Voeg toe aan selectie