Hoe jonger het kind waarin geïnvesteerd wordt, hoe groter het effect

'Om alle talenten de kans te geven om tot wasdom te komen, moeten we eerder beginnen, langer doorgaan, onnodige barrières weghalen en verschillende talenten de ruimte geven,' zo luidt het pleidooi van Toekomst van het onderwijs. Lees meer over het standpunt van de betrokken onderwijsorganisaties over het thema Een sterke vroege start.

Hoe jonger het kind is waarin wordt geïnvesteerd, hoe meer profijt het kind en de samenleving daarvan hebben. Kinderen kunnen dan ook al vanaf jonge leeftijd naar een basisvoorziening die voor iedereen toegankelijk is. Zo’n voorziening moet inclusief zijn en dus van een hoog niveau, waardoor ook de kinderen die nu naar de Voorschoolse Educatie (VE) gaan hiervan samen met alle andere kinderen gebruik kunnen maken. De eerste 16 uur per week betaalt de overheid.

De leeftijd waarop kinderen gebruik moeten kunnen maken van een dergelijke kindvoorziening en die voor VE nu op 2,5 jaar ligt, mag omlaag. Van belang hierbij is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Afhankelijk van de uitkomst van de discussie over uitgebreider ouderschapsverlof, kan hierbij met de leeftijd waarop een kind naar een kindvoorziening gaat worden aangesloten. Echter, het belang van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen staat hierin voorop.

Kinderen tot zes jaar ontwikkelen zich op een andere manier dan oudere kinderen. De verschillende ontwikkelingsdomeinen ontwikkelen zich spelenderwijs en in interactie met elkaar. Spelen is daarbij een integrerende activiteit, omdat binnen het spel alle genoemde ontwikkelingsdomeinen samenkomen.

Samen spelen en ontwikkelen staan voorop. Voor kinderen met een (taal)achterstand geldt dat zij op de groep intensiever begeleid moeten worden om deze achterstand zo snel mogelijk in te halen.

Een team van pedagogisch medewerkers, pedagogisch specialisten, onderwijsassistenten en jeugdhulpmedewerkers zorgt voor doorgaande ontwikkellijnen naar het funderende onderwijs. Kinderopvang en onderwijs krijgen meer ruimte om voor goede afstemming hieromtrent te zorgen.

Lees het gehele discussiestuk

Voeg toe aan selectie