Kansenongelijkheid neemt toe

In het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs worden verschillende verontrustende signalen aangekaart. Een daarvan is de kansenongelijkheid in het onderwijs. In dit artikel lees je het pleidooi de onderwijsorganisaties die het discussiestuk hebben gepresenteerd.

In de samenleving is het steeds moeilijker om sociale kloven te overbruggen. In het onderwijs is dit niet anders. Verschillende sociale groepen komen elkaar steeds minder tegen en het onderwijs dreigt zijn functie als emancipatiemotor te verliezen. Dat begint al jong: het aanbod voor jonge kinderen is versnipperd, is van heel wisselende kwaliteit en werkt segregatie in de hand. Daardoor lopen kinderen al vroeg achterstanden op die ze niet meer inlopen.

Vervolgens zien we in het primair en voortgezet onderwijs dat twee leerlingen met dezelfde talenten maar met een andere achtergrond op een ongelijk niveau uitkomen. Dit wordt versterkt door de groei van het schaduwonderwijs. Door het vroeg scheiden van leerwegen vallen de toegangsdeuren naar kansen op ontwikkeling bovendien het eerst in het slot voor de meest kwetsbare leerlingen. Het beroepsonderwijs is een belangrijke schakel voor gelijke kansen, maar lang niet iedereen die zich daar goed in zou kunnen ontwikkelen, vindt de weg ernaartoe. Een sterke segregatie is onwenselijk want dat kan gemakkelijk tot grote sociale spanningen leiden.

Lees het gehele discussiestuk

Voeg toe aan selectie