Op bezoek

Wat vindt u van het discussiestuk?

We vroegen een aantal bezoekers van de dialoogbijeenkomst wat zij van het discussiestuk vinden.

Ik ben hier vanwege mijn betrokkenheid bij het onderwijs. Ik werk bij een grote onderwijsstichting en via ons bestuur zijn we ook betrokken geweest bij het opstellen van dit discussiestuk. We zijn bezig met het ontwikkelen van strategisch HR-beleid. Ik haak graag aan en denk mee. Ik wil wat ideeën opdoen en kijken waar het naartoe gaat. Het is een heel stellend document: we gaan dit doen! Ik ben heel benieuwd naar hoe we dit dan gaan doen met elkaar. Hoe bereiden we ons voor op een toekomst waarin de jongeren ons gaan inhalen? Jongeren die straks wat anders willen en anders moeten, hoe gaan we dat doen met de leraren van nu?

Ik denk dat we nu gewoon moeten oefenen met maatwerk. Wat je verkondigt aan de leerling kun je alleen maar voorleven als je het zelf ook ervaart en voelt. Kijk naar jezelf als bestuur, leidinggevende, docent, medewerker. Hoe gaan wij mee? Professionaliseren, met elkaar praten en delen, stap voor stap. Dat gebeurt op heel veel scholen al, en wordt steeds meer gewoonte, maar moet nog veel meer. We moeten veel meer naar onszelf durven kijken als mens en niet alleen vanuit de inhoud van ons vak (ik kom Duits of wiskunde geven). Je bent leraar en dat behelst veel meer. Je vraagt van leerlingen dat ze naar zichzelf kunnen kijken, dat ze al die vaardigheden zoals zelfreflectie beheersen, maar kunnen wij dat als volwassenen ook?

Fernanda van Goor

Het onderwerp leven lang ontwikkelen is voor ons als mbo-instelling een belangrijk onderwerp. We zijn hard bezig om onze rol daarin te vinden en te bepalen welke taak we daar maatschappelijk in kunnen uitvoeren. Daarom is het interessant om met anderen te sparren en ideeën te horen. Wij hebben daar zelf natuurlijk ideeën over, maar deze zijn nog niet uitgekristalliseerd. En de mbo’s hebben best wat last van het Calimero-effect om die rol in te nemen binnen deze setting. Tijdens deze dialoogbijeenkomst is het mogelijk om te testen of wat wij vinden en denken gedeeld wordt en herkend wordt. Het is goed om te spiegelen. LLO is altijd al zo geweest, alleen het reguliere onderwijs worstelt met zijn rol hierin. Er is nu, ook politiek gezien, de mogelijkheid én de stimulans om die rol te pakken. Het mbo heeft zich altijd, ook door de politiek, gericht op 16 - 12 jarigen, daarboven was het allemaal heel ingewikkeld en complex. Het denken over kwalificaties was ook heel sterk gericht op mensen die geen ervaring hebben. Terwijl we nu veel opleidingen hebben waar de gemiddelde leeftijd van de student hoog is, rond de 33 jaar, soms met een hbo diploma. Maar die moeten wel aan allerlei eisen voldoen die niet relevant zijn. Er moet ruimte ontstaan om dat anders aan te pakken. Er kan veel, nu al, maar niet alles. Al het leren moet je durven valideren, daar komt het op neer. En als je dat een plek kunt geven waardoor het ook maatschappelijk relevant wordt wat mensen leren, dan wordt leren een onderdeel van leven.

Bart Wendrich
Directeur bij MBO Amersfoort

Ik verwacht een goed open gesprek, zonder al te veel belangen, over de toekomst van ons onderwijs. De inrichting van ons onderwijs is echt toe aan vernieuwing.

Wat ik waardeer in het stuk zoals het er nu ligt, en ook aan het initiatief, is het feit dat zoveel partijen, zo breed in de keten, dit initiatief hebben genomen. Hiermee laten ze zien dat ze niet vanuit hun eigen sector aanvliegen, maar met elkaar willen nadenken over het laten aansluiten van alle onderwijsdomeinen.

Het gaat niet alleen puur over basisonderwijs of voortgezet onderwijs, het gaat over het onderwijs dat je je hele leven kunt genieten en wat we daarin te doen hebben als we het nog beter willen doen dan nu. Ik denk dat er nog een wereld te winnen is. We doen veel dingen goed, maar het kan echt nog wel beter. Als we ons onderwijs flexibeler inrichten kunnen we veel beter tegemoet komen aan de behoefte die mensen - op een bepaald moment in hun leven - hebben aan onderwijs. Met meer maatwerk blijven mensen bovendien langer getriggerd om onderwijs af te nemen, ook tijdens hun werkende leven. Ik hoop dat we daarmee ook bepaalde doelgroepen die nu al veel eerder uitvallen, of zodra ze een diploma hebben geen onderwijs meer gaan volgen, kunnen behouden. Want het is zonde om ze kwijt te raken.

Jolien van der Vegt
Associate partner en adviseur bij Andersson Elffers Felix
Voeg toe aan selectie